lagen.nu

Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1259
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
En skildring av barn i pornografisk bild får inte föras in i eller ut ur Sverige.
Bestämmelser om straff för olovlig införsel m.m. finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1259

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:1443

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1443

Lag (2000:1259) om ändring i lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Omfattning
ändr.
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1259
Rubrik
Lag (2000:1259) om ändring i lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation