lagen.nu

Förordning (1998:1394) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 1999

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-11-19
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen fastställer andelarna för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 1999 enligt följande. Fördelningen av ålderspensionsavgifter enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall göras på så sätt att 7 procent förs till staten, 32 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och 61 procent förs till Allmänna pensionsfonden. Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift skall fördelas på så sätt att 17,5 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och 82,5 procent förs till Allmänna pensionsfonden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:1394

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1394
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation