lagen.nu

Lag (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:185
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen får, för att skydda liv, personlig säkerhet eller hälsa meddela föreskrifter om anmälan av andra misstänkta eller konstaterade allvarliga sjukdomar än sådana som skall anmälas enligt smittskyddslagen (2004:168).
Regeringen får överlåta åt myndighet att meddela föreskrifter om anmälan. Föreskrifterna får inte innebära skyldighet att lämna ut uppgifter. Lag (2004:185).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:982

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1997/98:21, bet. 1997/98:SoU9, rskr. 1997/98:54
Ikraft
1998-03-01
SFS-nummer
1997:982

Lag (2004:185) om ändring i lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Omfattning
ändr.
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:185
Rubrik
Lag (2004:185) om ändring i lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation