lagen.nu

Förordning (1997:83) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-02-27
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 2271/96 av den 22 november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning .

2 § Kommerskollegium är den behöriga myndighet som avses i artikel 2 tredje stycket rådets förordning (EG) nr 2271/96.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:83

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
EGTL309/96 s1
Ikraft
1997-04-15
SFS-nummer
1997:83
CELEX-nr
396R2271
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation