lagen.nu

Lag (1997:825) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-11-13
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 2271/96 av den 22 november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning.

2 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som

I ringa fall döms inte till ansvar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:825

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Prop. 1996/97:139, bet. 1997/98:UU4, rskr. 1997/98:30, EGTL309/96 s1
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:825
CELEX-nr
396R2271
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation