lagen.nu

Förordning (1997:678) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1998

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-08-28
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen fastställer basbeloppet och det förhöjda basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 36 400 kronor respektive 37 100 kronor för år 1998.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:678

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:150, 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:678
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation