lagen.nu

Förordning (1997:596) om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner för frivilliga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1997-06-19
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Rättelseblad 1997:596 har iakttagits
För utbildning av lottor i bevakningstjänst får Försvarsmakten under tiden från och med den 1 augusti 1997 till och med den 31 december 1997 betala ut ersättning enligt bestämmelserna om dagersättning i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Om Försvarsmakten bestämmer att betala ut ersättning enligt de bestämmelserna skall också bestämmelserna om utryckningsbidrag och resor under tjänstgöring i förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga tillämpas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:596

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
1997-08-01
SFS-nummer
1997:596
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation