lagen.nu

Förordning (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1151
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § I sådana ärenden som avses i 28 § lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll skall prövningen göras av expeditionschefen eller rättschefen i det departement till vilket ärendet hör. Detsamma gäller i fråga om yttranden med anledning av förordnande av eller ersättning till offentligt biträde. Regeringen kan uppdra även åt särskilda tjänstemän i departementen att pröva sådana frågor och avge sådana yttranden. Förordning (2006:99).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:99, 1999:1144

2 § Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska underrättas om följande beslut enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll:

  • 1. beslut om utvisning med förbud för utlänningen att återvända till Sverige,
  • 2. beslut i fråga om inhibition, och
  • 3. beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd. Förordning (2014:1151).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1151, 1999:1144

3 § En EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) som har meddelats ett återreseförbud enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll eller motsvarande äldre bestämmelser, får ansöka om upphävande av återreseförbudet. En sådan ansökan ska lämnas in till regeringen. Regeringen ska ta ställning till ansökan inom sex månader från det att den lämnades in. Förordning (2013:533).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:533

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:409

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1997:409
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.
  • 2. Förordningen tillämpas även då offentligt biträde har förordnats enligt rättshjälpslagen (1972:429).

Förordning (1998:40) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Omfattning
ändr.
Ikraft
1998-03-01
SFS-nummer
1998:40
Rubrik
Förordning (1998:40) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Förordning (1999:1144) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 1, 2 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1144
Rubrik
Förordning (1999:1144) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Förordning (2006:99) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-03-31
SFS-nummer
2006:99
Rubrik
Förordning (2006:99) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Förordning (2013:533) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL158/2004 s77
Ikraft
2013-08-01
CELEX-nr
32004L0038
Omfattning
ny 3 §
SFS-nummer
2013:533
Rubrik
Förordning (2013:533) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Förordning (2014:1151) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1151
Rubrik
Förordning (2014:1151) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation