lagen.nu

Statistiska centralbyråns kungörelse (1997:25) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1997-01-07
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skall ändras från och med den 1 februari 1997.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:25

Departement
Statistiska centralbyrån
Ikraft
1997-02-01
SFS-nummer
1997:25
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation