lagen.nu

Förordning (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1997-04-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:68
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01

1 § En domstol ska inom en vecka till Statens jordbruksverk sända en kopia av en dom genom vilken en person som tillhör djurhälsopersonalen

  • 1. dömts till fängelse för brott som begåtts under utövning av verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,
  • 2. dömts till fängelse i minst sex månader för annat brott, eller
  • 3. dömts enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Förordning (2009:1392).

2 § En domstol ska inom en vecka till Statens jordbruksverk sända en kopia av en dom genom vilken någon

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:68

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:176

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
1997-06-01
SFS-nummer
1997:176

Förordning (2002:967) om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:967
Rubrik
Förordning (2002:967) om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

Förordning (2009:1392) om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1392
Rubrik
Förordning (2009:1392) om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

Förordning (2019:68) om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:68
Rubrik
Förordning (2019:68) om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation