lagen.nu

Riksbankens föreskrifter (1997:156) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
1997-03-20
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Med anledning av att det är 600 år sedan Danmark, Norge och Sverige enades i Kalmarunionen skall minnesmynt med nominella värden ett tusen och två hundra kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av ett tusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 5,8 gram och en diameter av 21 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 6 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av ett tusen kronor skall ha följande prägel.

På framsidan Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften upptill "CARL XVI GUSTAF" och nedtill "SVERIGES KONUNG". På höger sida om porträttet konstnärens signatur "EN".

På frånsidan en avbildning av Drottning Margareta (unionsdrottningen), en sköld med Kalmarunionens tre kronor, texten "MARGARETA", "KALMARUNIONEN 1397" samt årtalet "1997" ovanför valörbeteckningen "1000 KR". Till vänster om skölden "E" som anger myntningsorten samt "B" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

Randen skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vik- ten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften upptill "CARL XVI GUSTAF" och nedtill "SVERIGES KONUNG". På höger sida om porträttet konstnärens signatur "EN".

På frånsidan ett motiv med det dåtida Kalmar slott, Drottning Margareta, texten "MARGARETA", "KALMARUNIONEN 1397" samt årtalet "1997" ovanför valörbeteckningen "200 KR". Till vänster under slottet "E" som anger myntningsorten samt "B" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

Randen skall vara slät.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:156

Departement
Riksbanken
Ikraft
1997-06-01
SFS-nummer
1997:156
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation