lagen.nu

Statistiska centralbyråns kungörelse (1997:1338) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skall ändras från och med den 1 februari 1998.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:1338

Departement
Statistiska centralbyrån
Ikraft
1998-02-01
SFS-nummer
1997:1338
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation