lagen.nu

Lag (1997:1328) med anledning av bildandet av Västra Götalands län

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författning beträffande Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län, Skattemyndigheten i Älvsborgs län eller Skattemyndigheten i Skaraborgs län skall efter utgången av år 1997 i stället gälla Skattemyndigheten i Västra Götalands län. I fråga om Habo och Mullsjö kommuner skall dock det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författning beträffande Skattemyndigheten i Skaraborgs län efter utgången av år 1997 i stället gälla Skattemyndigheten i Jönköpings län.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:1328

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1997/98:1 utg.omr. 3, bet. 1997/98:SkU1, rskr. 1997/98:69
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1328
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation