lagen.nu

Lag (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1997-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:407
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § I Gotlands län får under tiden den 1 januari 1998-31 december 2010 bedrivas försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning. I den omfattning regeringen bestämmer fullgör länsstyrelsen de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen. Lag (2007:407).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Har upphävts genom lag (2007:407).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:1144

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:BoU1, rskr. 1997/98:77
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1144

Lag (2002:40) om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:7, bet. 2001/02:KU7, rskr. 2001/02:138
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:40
Rubrik
Lag (2002:40) om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Lag (2005:1165) om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:41, bet. 2005/06:MjU2, rskr. 2005/06:107
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1165
Rubrik
Lag (2005:1165) om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Lag (2006:382) om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:193, bet. 2005/06:KU38, rskr. 2005/06:255
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:382
Rubrik
Lag (2006:382) om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Lag (2007:407) om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Omfattning
upph. 2 §;ändr. 1 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:407
Rubrik
Lag (2007:407) om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation