lagen.nu

Förordning (1996:999) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
1996-10-24
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Inkomstår Uppräkningsfaktor
1996 1,0478
1997 1,0333

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:999

Departement
Finansdepartementet E2
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1996:999
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation