lagen.nu

Förordning (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1996-09-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:374
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15
För ansökan enligt 4 § lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer som görs hos Bolagsverket skall avgift betalas med 625 kronor.
Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (2004:374).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:911

Departement
Näringsdepartementet RSN
Ikraft
1996-11-01
SFS-nummer
1996:911

Förordning (2004:374) om ändring i förordningen (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:374
Rubrik
Förordning (2004:374) om ändring i förordningen (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation