lagen.nu

Förordning (1996:1605) om individuell visningsersättning

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1996-12-20
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Ersättning enligt denna förordning får betalas till bild- och formkonstnärer för att deras verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på något annat allmännyttigt sätt (individuell visningsersättning).

2 § Individuell visningsersättning syftar till att ge yrkesverksamma konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet.

3 § Individuell visningsersättning får lämnas till bild- och formkonstnärer som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller som är stadigvarande bosatta i landet.

4 § Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) skall fördela den individuella visningsersättningen.

5 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:1605

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1605
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation