lagen.nu

Lag (1996:1436) med anledning av bildandet av Skattemyndigheten i Skåne län

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1996-12-12
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författning beträffande Skattemyndigheten i Kristianstads län eller Skattemyndigheten i Malmöhus län skall efter utgången av år 1996 i stället gälla Skattemyndigheten i Skåne län.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:1436

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1996/97:1 utg.omr.3, bet. 1996/97:SkU1, rskr. 1996/97:91
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1436
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation