lagen.nu

Lag (1995:896) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1996

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1995-06-15
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m., skall fordran vid ingången av år 1996 minskas med 7,6 procent.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:896

Departement
Finansdepartementet BA
Förarbeten
Prop. 1994/95:150 (bil.1), bet. 1994/95:FiU19, rskr. 1994/95:416
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:896
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation