lagen.nu

Statistiska centralbyråns kungörelse (1995:1677) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1995-12-12
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1996 med en procent.
Höjningen gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1995 eller senare.
Bidrag vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:1677

Departement
Statistiska centralbyrån
Ikraft
1996-02-01
SFS-nummer
1995:1677
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation