lagen.nu

Tillkännagivande (1995:156) av Färöarnas, Grönlands och Ålands anslutning till den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1995-02-09
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen ger tillkänna att den nordiska konventionen den 15 juni l992 om social trygghet med tillhörande administrativ överenskommelse enligt artikel 28.2 i konventionen trätt i kraft för Grönland och Åland den 1 januari l994 och för Färöarna den 8 juli l994. Konventionen är införlivad med svensk rätt genom förordningen (1993: 1529) om tillämpning av en nordisk konvention den 15 juni l992 om social trygghet, och den administrativa överenskommelsen är införlivad genom förordningen (1993: 1530) om tillämpning av en överenskommelse den 18 augusti l993 om tillämpning av den nordiska konventionen den 15 juni l992 om social trygghet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:156

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
1995:156
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation