lagen.nu

Förordning (1995:1185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Furstendömet Liechtensteins tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1995-11-09
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft i förhållande till Furstendömet Liechtenstein den 1 december 1995, nämligen

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:1185

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1995:1185
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation