lagen.nu

Lag (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1994-06-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:895
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Vid utbetalning av kommunal- eller landstingsskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall för inkomståret 1995 kommunalskattemedlen minskas med 851 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1994 och landstingsskattemedlen med 252 kronor per invånare i landstinget den 1 november 1994.

För en kommun som inte ingår i ett landsting skall kommunalskattemedlen minskas med 1 103 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1994. Lag (1995:895).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:1965, 1995:895

2 § Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall fordran vid ingången av år 1995 minskas med 6,8 procent. Lag (1994:1965)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1965

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:961

Departement
Finansdepartementet BA
Förarbeten
Prop. 1993/94:150 (bil.7), bet. 1993/94:FiU19, rskr. 1993/94:442
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:961

Lag (1994:1965) om ändring i lagen (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995

Förarbeten
Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1994:1965
Rubrik
Lag (1994:1965) om ändring i lagen (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995

Lag (1995:895) om ändring i lagen (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995

Förarbeten
Prop. 1994/95:150 (bil.1), bet. 1994/95:FiU19, rskr. 1994/95:416
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:895
Rubrik
Lag (1995:895) om ändring i lagen (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation