lagen.nu

Förordning (1994:657) om användning av tretungad flagga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1478
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den tretungade flaggan används som örlogsflagga, förutom av Försvarsmakten, av Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt och Statens försvarshistoriska museer. Förordning (1995:427).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:427, 1996:1478

2 § Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om förande av örlogsflagga.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:657

Departement
Försvarsdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:100 bil. 5, bet. 1993/94:FöU9, rskr. 1993/94:295
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:657

Förordning (1995:427) om ändring i förordningen (1994:657) om användningen av tretungad flagga

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:427
Rubrik
Förordning (1995:427) om ändring i förordningen (1994:657) om användningen av tretungad flagga

Förordning (1996:1478) om ändring i förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1478
Rubrik
Förordning (1996:1478) om ändring i förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation