lagen.nu

Förordning (1994:649) om upphävande av vissa föreskrifter inom försvarets område

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:242
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1994 av Överbefälhavaren, Chefen för armén, Chefen för marinen, Chefen för flygvapnet, militärbefälhavare, Försvarets sjukvårdsstyrelse, Fortifikationsförvaltningen, Försvarets materielverk eller Försvarets civilförvaltning skall upphöra att gälla senast den 30 juni 1997, om inte behörig myndighet efter den 1 juli 1994 har föreskrivit att de skall fortsätta att gälla.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:649

Departement
Försvarsdepartementet
SFS-nummer
1994:649

Förordning (1995:242) om ändring i förordningen (1994:649) om upphävande av vissa föreskrifter inom försvarets område

Omfattning
ändr.
SFS-nummer
1995:242
Rubrik
Förordning (1995:242) om ändring i förordningen (1994:649) om upphävande av vissa föreskrifter inom försvarets område
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation