lagen.nu

Förordning (1994:640) om upphävande av Kungl. Maj:ts beslut den 17 december 1970 med bestämmelser för förvaltning av lönegarantiavgifter

Departement
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att Kungl. Maj:ts beslut den 17 december 1970 med bestämmelser för förvaltning av lönegarantiavgifter skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1994.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:640

Departement
Finansdepartementet RS
SFS-nummer
1994:640
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation