lagen.nu

Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:647
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-11-01

1 § Regeringen får sända en väpnad styrka utomlands för att delta i utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete. Lag (2016:647).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:402, 2016:647

2 § Den som i Sverige eller utomlands ska delta i utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete och som inte är anställd i Försvarsmakten ska ha samtyckt till att delta i utbildningen.

Samtycke krävs dock inte i fråga om sådan utbildning som enligt 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ingår i grundutbildning eller repetitionsutbildning. Lag (2016:647).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:402, 2002:278, 2016:647

3 § En totalförsvarspliktig som under sin grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt deltar i annan utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete än sådan som avses i 5 kap. 3 § nämnda lag ska även då anses fullgöra grundutbildningen.

En totalförsvarspliktig som fullgjort grundutbildningen och som deltar i annan utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete än sådan som avses i 5 kap. 3 § lagen om totalförsvarsplikt ska anses fullgöra repetitionsutbildning. Lag (2016:647).

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Har upphävts genom lag (2004:1003).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:588

Departement
Försvarsdepartementet
Förarbeten
Prop. 1993/94:244, bet. 1993/94:FöU12, rskr. 1993/94:385
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:588

Lag (1994:2064) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet

Förarbeten
Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ikraft
1995-07-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1994:2064
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser tillämpas beträffande den som före ikraftträdandet antagits till grundutbildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.

Rubrik
Lag (1994:2064) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet

Lag (1996:402) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet

Förarbeten
Prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§;ny 4 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:402
Rubrik
Lag (1996:402) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet

Lag (2002:278) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:11, bet. 2001/02:FöU3, rskr. 2001/02:205
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:278
Rubrik
Lag (2002:278) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Lag (2004:1003) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44
Omfattning
upph. 4 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1003
Rubrik
Lag (2004:1003) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Lag (2016:647) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:122, bet. 2015/16:FöU14, rskr. 2015/16:247
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:647
Rubrik
Lag (2016:647) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation