lagen.nu

Förordning (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:139
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § I fråga om ersättning enligt 15 § lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt tillämpas 1 § andra och tredje styckena, 2 och 3 §§, 4 § andra stycket, 5, 8 och 10 §§ samt 11 § första stycket förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

Traktamente för dag får bestämmas till högst 350 kr per dag. Förordning (2007:139).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1309, 2007:139
2 § Har upphävts genom förordning (1995:1309).

3 § En framställning om ersättning eller förskott på ersättning skall göras hos tingsrätten i den ort där den kallade vistas. I övrigt tillämpas bestämmelserna i kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m. m.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:571

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:571

Förordning (1995:1309) om ändring i förordningen (1994:571) om ersättning för inställelse vid Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien

Omfattning
upph. 2 §;ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1309
Rubrik
Förordning (1995:1309) om ändring i förordningen (1994:571) om ersättning för inställelse vid Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien

Förordning (2007:139) om ändring i förordningen (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell huminitär rätt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2007-05-01
SFS-nummer
2007:139
Rubrik
Förordning (2007:139) om ändring i förordningen (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell huminitär rätt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation