lagen.nu

Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:460
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Lagen (1994:2076) träder i kraft 1995-07-01
Bestämmelserna i 9 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska gälla även med avseende på tjänstgöring som någon fullgör
  • 1. åt det allmänna på grund av skyldighet i annan lag än lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
  • 2. som reservofficer,
  • 3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt åtagande,
  • 4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal för beredskapsändamål,
  • 5. i Försvarsmakten i en internationell militär insats, eller
  • 6. i Försvarsmakten under militär utbildning som rekryt. Lag (2010:460).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:2076

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten
Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1994:2076

Lag (2010:459) om ändring i lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Omfattning
ändr.
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:459
Rubrik
Lag (2010:459) om ändring i lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

Lag (2010:460) om ändring i lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Omfattning
ändr.
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:460
Rubrik
Lag (2010:460) om ändring i lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation