lagen.nu

Förordning (1994:1935) om upphävande av vissa författningar om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar m.m.

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1994, nämligen
  • 1. kungörelsen (1965:577) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.,
  • 2. förordningen (1976:1064) om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar, m. m.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1935

Departement
Finansdepartementet ESA
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1935
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation