lagen.nu

Förordning (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
1994-04-14
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Utlänningar som före den 1 januari 1993 här i landet gjort ansökan om asyl som inte slutligt prövats och som fortfarande befinner sig i landet får beviljas uppehållstillstånd, om särskilda skäl inte talar mot det, och om ansökan avser barn som den 1 januari 1993 var under 18 år eller gäller en familj med barn som vid denna tid var under 18 år.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:189

Departement
Justitiedepartementet L7
Förarbeten
Regeringens förordningsmotiv 1994:1
Ikraft
1994-04-18
SFS-nummer
1994:189
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation