lagen.nu

Tillkännagivande (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Departement
Utfärdad
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
(Lagtext saknas)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1501

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Förarbeten
Prop. 1994/95:19, bet. 1994/95:KU17, rskr. 1994/95:
SFS-nummer
1994:1501
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation