lagen.nu

Lag (1994:1478) om förverkande av barnpornografi

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1994-11-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1253
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
En skildring av barn i pornografisk bild skall förklaras förverkad.
Förverkande får underlåtas om förverkandet är oskäligt.
Första stycket tillämpas inte, om en skildring kan förverkas enligt bestämmelser i brottsbalken eller i lagen (2000:1253) om straff för smuggling. Lag (2000:1253).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1478

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Bet. 1994/95:KU6, rskr. 1994/95:12
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1478

Lag (1998:1445) om ändring i lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Omfattning
ändr.
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1445
Rubrik
Lag (1998:1445) om ändring i lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi

Lag (2000:1253) om ändring i lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Omfattning
ändr.
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1253
Rubrik
Lag (2000:1253) om ändring i lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation