lagen.nu

Förordning (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1994-09-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1011
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § Statens jordbruksverk meddelar föreskrifter om avgifter vid sådan veterinär yrkesutövning som står under verkets tillsyn och som avser arbetsuppgifter som utförs

  • 1. av en distriktsveterinär, eller
  • 2. av en annan veterinär på grund av en föreskrift eller ett förordnande av en myndighet.

2 § har upphävts genom förordning (1995:1011).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1313

Departement
Näringsdepartementet RSL
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1313
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 då veterinärtaxeförordningen (1975:539) skall upphöra att gälla.

Förordning (1994:1663) om ändring i förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1994:1663
Rubrik
Förordning (1994:1663) om ändring i förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

Förordning (1995:1011) om ändring i förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

Omfattning
upph. 2 §
Ikraft
1995-08-01
SFS-nummer
1995:1011
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.

Särskild djursjukvårdsavgift skall inte betalas vid förrättningar som utförs av en distriktsveterinär efter utgången av juni 1995.

Rubrik
Förordning (1995:1011) om ändring i förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation