lagen.nu

Förordning (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1994-09-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1258
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Sjöfartsverket får lämna medgivande enligt 1 kap. 1 b § första stycket sjölagen (1994:1009).

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

– prejning och visitering enligt 6 kap. 3 § sjölagen,

– skyldighet att medföra ett exemplar av sjölagen samt vissa skeppshandlingar enligt 6 kap. 4 § sjölagen,

– undantag från skyldigheten att föra dagbok enligt 18 kap. 1 § sjölagen och om avgifter för prövning av en ansökan om undantag, och

– dagbok enligt 18 kap. 4 § sjölagen.

Föreskrifter om prejning och visitering meddelas efter att Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket har hörts. Förordning (2014:1258).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1258

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1279

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1279
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994, då förordningen (1986:302) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1891:35 s. 1) skall upphöra att gälla.

Förordning (1995:1679) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1995:1009)

Omfattning
ändr.
Ikraft
1996-02-01
SFS-nummer
1995:1679
Rubrik
Förordning (1995:1679) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1995:1009)

Förordning (1996:143) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1994:1009)

Omfattning
ändr. författningsrubr., författningen
Ikraft
1996-05-01
SFS-nummer
1996:143
Rubrik
Förordning (1996:143) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1994:1009)

Förordning (1997:651) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:100)

Omfattning
ändr.
Ikraft
1997-08-01
SFS-nummer
1997:651
Rubrik
Förordning (1997:651) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:100)

Förordning (1999:523) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:523
Rubrik
Förordning (1999:523) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Förordning (2008:1121) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1121
Rubrik
Förordning (2008:1121) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Förordning (2010:1589) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1589
Rubrik
Förordning (2010:1589) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Förordning (2014:1258) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1258
Rubrik
Förordning (2014:1258) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation