lagen.nu

Förordning (1994:1266) om förbud mot utförsel av snus

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-09-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:566
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Varor som anges i bilagan får inte föras ut till ett annat land inom Europeiska unionen.

Förbudet gäller inte varor som resande för med sig och som är avsedda för deras personliga bruk eller som gåva för personligt bruk. Detsamma gäller varor som tillhandahålls till resande för personligt bruk eller som gåva för personligt bruk innan resande når fram till ett annat land inom Europeiska unionen och orten för avresa är belägen i Sverige. Förordning (2008:566).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:1968, 2008:566

2 § Statens jordbruksverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga

Varor för vilka utförselförbud gäller

Tulltaxenr Varuslag
ur 24.03 Varor för användning i munnen, helt eller delvis framställda av tobak, med undantag för sådana varor som är avsedda att rökas eller tuggas.
Förordning (2008:566).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1266

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:203, bet. 1993/94:UU23, rskr. 1993/94:367
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1266
CELEX-nr
392L0041

Förordning (1994:1968) om ändring i förordningen (1994:1266) om export av snus

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1968
Rubrik
Förordning (1994:1968) om ändring i förordningen (1994:1266) om export av snus

Förordning (2008:566) om ändring i förordningen (1994:1266) om förbud mot export av snus

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §, bil.
Ikraft
2008-08-01
SFS-nummer
2008:566
Rubrik
Förordning (2008:566) om ändring i förordningen (1994:1266) om förbud mot export av snus
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation