lagen.nu

Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1994-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:20
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § I denna förordning regleras producenters skyldighet att på ett miljömässigt godtagbart sätt ta hand om däck som har tjänat ut. Förordning (2004:734).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:935, 2004:734

2 § Med däck avses i denna förordning däck för personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap, släpfordon och efterfordon. Förordning (2002:937).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:937

3 § Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer däck.

Med producent avses även den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer sådana fordon och redskap som avses i 2 § och som är försedda med nyproducerade däck.

Den som är producent enligt förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar eller den som regummerar ett däck utan att sälja det vidare anses inte som producent enligt denna förordning. Förordning (2007:188).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:786, 2007:188

4 § En producent skall ta emot däck som tjänat ut och se till att däcken återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

En producent skall informera om återlämning av däck som tjänat ut samt underlätta för dem som har sådana däck att återlämna däcken.

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första och andra stycket. Förordning (1998:935).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:935

5 § En producent skall lämna uppgifter till Naturvårdsverket om resultatet av återanvändningen, materialåtervinningen och andra förhållanden som rör det slutliga omhändertagandet av däck.

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten i första stycket. Förordning (2005:677).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:935, 2005:677

6 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen. Förordning (2011:20).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:1084, 1998:935, 2011:20

7 § Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1998:935).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:935

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1236

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1236

Förordning (1996:1084) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1084
Rubrik
Förordning (1996:1084) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Förordning (1997:786) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:786
Rubrik
Förordning (1997:786) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Förordning (1998:935) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:935
Rubrik
Förordning (1998:935) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Förordning (2002:937) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2003-05-01
SFS-nummer
2002:937
Rubrik
Förordning (2002:937) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Förordning (2004:734) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:734
Rubrik
Förordning (2004:734) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Förordning (2005:677) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2005-11-01
SFS-nummer
2005:677
Rubrik
Förordning (2005:677) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Förordning (2007:188) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2007-06-01
SFS-nummer
2007:188
Rubrik
Förordning (2007:188) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Förordning (2011:20) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2011-03-01
SFS-nummer
2011:20
Rubrik
Förordning (2011:20) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation