lagen.nu

Förordning (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1993-07-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:517
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 § Den överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 25 augusti 1992 skall gälla som förordning här i landet.

Överenskommelsen i engelsk originaltext och i svensk översättning finns i bilagan till denna förordning.

2 § Tullverket får meddela sådana föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning och som avses i artikel 17 punkten 1 andra meningen i överenskommelsen. Förordning (1999:517).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:517

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:986

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:92, bet. 1992/93:SkU7, rskr. 1992/93:82
Ikraft
1993-08-06
SFS-nummer
1993:986

Förordning (1999:517) om ändring i förordningen (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:517
Rubrik
Förordning (1999:517) om ändring i förordningen (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation