lagen.nu

Förordning (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:471
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-04-01
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-04-21
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2018-04-21 genom SFS 2018:127

Förordningens ändamål

1 § Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Förordningens tillämpningsområde

2 § Denna förordning gäller sådan personlig skyddsutrustning som avses i 2 § lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk.

Arbetsmiljöverket får efter samråd med Konsumentverket meddela föreskrifter om att lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk och denna förordning inte skall gälla vissa slag av personlig skyddsutrustning. Förordning (2000:962).

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

3 § Arbetsmiljöverket får efter samråd med Konsumentverket meddela föreskrifter om

  • 1. de krav som personlig skyddsutrustning skall uppfylla i fråga om
    • - skydd för hälsa och säkerhet,
    • - utformning, och
    • - märkning och annan produktinformation,
  • 2. kontroll av att personlig skyddsutrustning uppfyller sådana krav som har föreskrivits med stöd av 1, och
  • 3. de upplysningar och handlingar som skall hållas tillgängliga för kontroll. Förordning (2000:962).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:962

Tillsyn

Tillsynsmyndighet

4 § Konsumentverket skall se till att föreskrifterna i lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk och de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning följs.

Kostnader för provtagning och undersökning av prov

5 § Tillverkaren eller dennes behöriga representant inom EES är skyldig att betala Konsumentverkets kostnader för provtagning och undersökning av prover, om en personlig skyddsutrustning vid kontroll visar sig inte uppfylla de krav som anges i 3 § 1.

6 § Har upphävts genom förordning (2004:471).
7 § Har upphävts genom förordning (1994:2002).
8 § Har upphävts genom förordning (1994:2002).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:972

Departement
Finansdepartementet KO
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-04-21
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:972

1993:1646

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1993:1646

Förordning (1994:2002) om ändring i förordningen (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Omfattning
upph. 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:2002
Rubrik
Förordning (1994:2002) om ändring i förordningen (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Förordning (2000:962) om ändring i förordningen (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:962
Rubrik
Förordning (2000:962) om ändring i förordningen (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Förordning (2004:471) om ändring i förordningen (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:471
Rubrik
Förordning (2004:471) om ändring i förordningen (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

2018:127

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:127
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation