lagen.nu

Förordning (1993:951) om individuellt pensionssparande;

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1993-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:925
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs beträffande innehållet i en verksamhetsplan enligt 1 kap. 6 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

2 § Har upphävts genom förordning (2001:925).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:951

Departement
Finansdepartementet FPM
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:951
Övergångsbestämmelse

Bestämmelserna i 2 § om avgift för prövning av ansökan om tillstånd att bedriva pensionssparrörelse träder i kraft den 15 juli 1993. Förordningen i övrigt träder i kraft den 1 januari 1994.

Förordning (2001:925) om ändring i förordningen (1993:951) om individuellt pensionssparande

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:925
Rubrik
Förordning (2001:925) om ändring i förordningen (1993:951) om individuellt pensionssparande
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation