lagen.nu

Förordning (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:621
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § En kommun som anordnar utbildning som leder fram till International Baccalaureate (IB-utbildning) har rätt till statsbidrag för den särskilda avgiften till International Baccalaureate Office (IBO) i Geneve under förutsättning att

  • 1. utbildningen är godkänd av IBO, och
  • 2. utbildningen har anmälts till Statens skolverk innan den börjar.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om kommunen erhåller statsbidrag till utbildningen i annan ordning.

2 § En fristående skola har rätt till statsbidrag till den särskilda avgiften till IBO under förutsättning att

  • 1. utbildningen är godkänd av IBO,
  • 2. IB-utbildningen hålls skild från annan utbildning som åtnjuter offentligt bidrag, och
  • 3. utbildningen har anmälts till Statens skolverk innan den börjar.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om en fristående skola erhåller statsbidrag till utbildningen i annan ordning.

3 § Den särskilda avgiften omfattar anslutningsavgiften per skola, basavgiften per skola och per capitaavgiften per elev för examen.

Bidrag för per capitaavgiften lämnas endast för utbildning för sådana elever som hemkommunen hade haft skyldighet att erbjuda gymnasieutbildning vid den tidpunkt då IB-utbildningen började.

4 § Statens skolinspektion ska ha tillsyn över utbildningen. Förordning (2008:621).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:621

5 § Statsbidrag utbetalas efter rekvisition av Statens skolverk.

Skolverkets beslut om statsbidrag får inte överklagas. Förordning (1998:1204).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1204

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:795

Departement
Utbildningsdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:158, bet. 1992/93:UbU12, rskr. 1992/93:329
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:795

Förordning (1998:1204) om ändring i förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1204
Rubrik
Förordning (1998:1204) om ändring i förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office

Förordning (2008:621) om ändring i förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2008-10-01
SFS-nummer
2008:621
Rubrik
Förordning (2008:621) om ändring i förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation