lagen.nu

Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1451
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) när det gäller vissa försäkringsavtal. Lag (2014:1451).

Ändringar/Förarbeten (3)

2 § Vid tillämpning av artikel 7 i förordningen gäller följande i fråga om avtal om försäkring för ett registreringspliktigt fordon. När ett fordon som är registrerat i en EES-stat köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i en annan EES-stat, ska risken under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning anses finnas i den stat till vilken fordonet ska införas. Lag (2014:1451).

Ändringar/Förarbeten (3)

3 § På ett avtal om obligatorisk skadeförsäkring som avses i artikel 7.4 i förordningen tillämpas lagen i den EES-stat som har föreskrivit skyldigheten att teckna försäkring. Lag (2014:1451).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:335, 2014:1451
4 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
5 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
6 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
7 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
8 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
9 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
10 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
11 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
12 § Ny beteckning 3 § genom lag (2014:1451).
13 § Har upphävts genom lag (2014:1451).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:645

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1992/93:222, bet. 1992/93:LU16, rskr. 1992/93:423
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:645
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  • 2. Lagen tillämpas endast på avtal som har ingåtts efter ikraftträdandet.

1993:1646

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1993:1646

Lag (1997:252) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Förarbeten
Prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:252
Rubrik
Lag (1997:252) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Lag (1998:698) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:698
Rubrik
Lag (1998:698) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Lag (2007:335) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:50, bet. 2006/07:CU25, rskr. 2006/07:156
Ikraft
2007-07-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2007:335
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
  • 2. I fråga om försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2007:335) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Lag (2007:1007) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1007
Rubrik
Lag (2007:1007) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Lag (2010:1256) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1256
Rubrik
Lag (2010:1256) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Lag (2010:2056) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Omfattning
ändr. 1, 2, 9 §§
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2010:2056
Rubrik
Lag (2010:2056) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Lag (2014:1451) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21
Omfattning
upph. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 1, 5, 6, 12, 13 §§;nuvarande 3, 12 §§ betecknas 2, 3 §§;ändr. 1 §, de nya 2, 3 §§
Ikraft
2015-03-01
SFS-nummer
2014:1451
Rubrik
Lag (2014:1451) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation