lagen.nu

Tillkännagivande (1993:234) av ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1993-04-22
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen ger till känna att protokoll 3 i bilagan till kungörelsen (1972:698) om avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen enligt beslut av blandade kommittén Sverige-EEC har den ändrade lydelse som framgår av bilaga 1 till frihandelsförordningen (1987:1185).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:234

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Ikraft
1993-05-04
SFS-nummer
1993:234
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation