lagen.nu

Tillkännagivande (1993:233) av ändring i EFTA-konventionen

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1993-04-22
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen ger till känna att bilaga B till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-konventionen) enligt beslut av frihandelssammanslutningens råd har den ändrade lydelse som framgår av bilaga 2 till frihandelsförordningen (1987:1185).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:233

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Ikraft
1993-05-04
SFS-nummer
1993:233
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation