lagen.nu

Förordning (1993:1741) med anledning av Telestyrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1993-12-22
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-21
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-05-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-05-01 genom SFS 2019:141
Regeringen föreskriver att vad regeringen i författning eller särskilt beslut har föreskrivit om Telestyrelsen i stället skall avse Post- och telestyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1741

Departement
Näringsdepartementet RSN
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-05-01
Ikraft
1994-03-01
SFS-nummer
1993:1741

Förordning (2019:141) om upphävande av förordningen (1993:1741) med anledning av Tele- styrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:141
Rubrik
Förordning (2019:141) om upphävande av förordningen (1993:1741) med anledning av Tele- styrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation