lagen.nu

Statistiska centralbyråns kungörelse (1993:1678) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1993-12-14
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1994 med två procent.
Höjningen gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1993 eller senare.
Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1678

Departement
Statistiska centralbyrån
Ikraft
1994-02-01
SFS-nummer
1993:1678
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation