lagen.nu

Förordning (1993:1646) om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av Sveriges tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Storbritannien och Nordirland samt Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige och Österrike träder, utom vad avser Liechtenstein, i kraft den 1 januari 1994.

2 § Följande lagar och förordningar skall träda i kraft den 1 januari 1994:

Justitiedepartementet

6 och 7 §§ i lagen under 2 träder inte i kraft i förhållande till Schweiz och Liechtenstein.

8 § i lagen under 1 och lagen under 23 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein.

Utrikesdepartementet

Lagen under 1 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein.

Försvarsdepartementet

Socialdepartementet

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

Lagen under 7 och förordningen under 11 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein.

Kommunikationsdepartementet

Förordningen under 14 träder i kraft i de delar för vilka en bestämd ikraftträdandedag inte angivits.

Finansdepartementet

Lagarna under 2--4, 9--12, 14--16, 18 och 19 skall träda i kraft i de delar som inte tidigare har trätt i kraft.

Jordbruksdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet

Förordningen (1993:1584) om ändring i förordningen (1991:1158) med instruktion för Arbetsmiljöfonden.

Kulturdepartementet

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

Lagen under 1 och förordningen under 6 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein.

Näringsdepartementet

Civildepartementet

Miljö- och naturresursdepartementet

Lagen under 3 skall träda i kraft i de delar som inte tidigare har trätt i kraft.

Förordningen under 4 träder i kraft i de delar för vilka en bestämd ikraftträdandedag inte angivits.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1646

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1646
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation