lagen.nu

Förordning (1993:1631) om avgifter för vissa ärenden enligt ordningslagen (1993:1617)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1229
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt 2 kap. 6 § ordningslagen (1993:1617) om tillstånd att anordna en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Om det inte krävs tillstånd för att anordna en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, tas avgift ut för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 20 § ordningslagen att använda pyrotekniska varor vid sammankomsten eller tillställningen.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser tillämpas för

tillstånd till avgiftsklass
1. allmän sammankomst eller cirkusföreställning 1
2. offentlig tillställning 2
3. användande av pyrotekniska varor 2
Förordning (1994:1229).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1229

2 § Avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt vissa bestämmelser i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) eller enligt lokala föreskrifter, som utfärdats med stöd av lagen.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser tillämpas för

tillstånd till avgiftsklass
1. användande av offentlig plats ( 3 kap. 1 § första stycket ordningslagen ) 2. sprängning och skjutning med eldvapen ( 3 kap. 6 § första stycket ordningslagen ) 3. skjutning utomhus med luft- eller fjädervapen ( 3 kap. 6 § andra stycket ordningslagen ) 4. användande av skjutbana ( 3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen ) 5. användande av skjutbana, när ansökan endast avser förlängning av tidigare tillstånd ( 3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen ) 6. användande av pyrotekniska varor ( 3 kap. 7 § ordningslagen ) 7. penninginsamling (enligt lokal föreskrift) 8. övriga fall (enligt lokal föreskrift) Förordning (1994:1229). 2 3 2 6 1 2 1 2

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1229

3 § Om en ansökan om tillstånd till allmän sammankomst eller cirkusföreställning innefattar prövning även enligt 3 kap. ordningslagen (1993:1617) eller enligt lokala föreskrifter, som utfärdats med stöd av lagen, skall endast en avgift tas ut, varvid avgiftsklass 1 tillämpas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1631

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
1994-04-01
SFS-nummer
1993:1631
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994, då förordningen (1992:261) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1956:618) om allmänna sammankomster och förordningen (1992:207) om avgifter för vissa ärenden enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617) skall upphöra att gälla.

Förordning (1994:1229) om ändring i förordningen (1993:1631) om avgifter för vissa ärenden enligt ordningslagen (1993:1617)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1229
Rubrik
Förordning (1994:1229) om ändring i förordningen (1993:1631) om avgifter för vissa ärenden enligt ordningslagen (1993:1617)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation