lagen.nu

Förordning (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1284
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Riksåklagaren bemyndigas att enligt 2 kap. 5 eller 5 a § brottsbalken förordna om åtal för

  • 1. ett brott som har begåtts inom landet på ett utländskt fartyg eller luftfartyg av en utlänning som var befälhavare eller tillhörde besättningen på fartyget eller annars följde med fartyget, om brottet har begåtts mot en annan sådan utlänning eller ett utländskt intresse,
  • 2. ett brott som har begåtts utomlands av en svensk medborgare eller av en utlänning med hemvist i Sverige,
  • 3. en gärning som har begåtts av en svensk medborgare eller en utlänning med hemvist i Sverige om frågan om ansvar för samma gärning har prövats genom dom meddelad i en främmande stat,
  • 4. ett brott mot fiskelagen (1993:787) som har begåtts av en utländsk medborgare i Sveriges ekonomiska zon eller ett brott mot lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg som har begåtts av en utländsk medborgare i Sveriges ekonomiska zon eller inom inre vatten, territorialhav eller ekonomisk zon som tillhör en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller på det fria havet. Förordning (2006:1319).

Rättsfall (1)

RH 2009:93: Luftfartssabotage. Fråga om innebörden av rekvisitet ”åtgärd som är ägnad att...

Ändringar/Förarbeten (3)

2 § Riksåklagaren får meddela förordnande om åtal enligt 2 kap. 7 c § brottsbalken och 10 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner. Förordning (2009:1284).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:98, 2009:1284

3 § Riksåklagaren får överlämna ett ärende om förordnande om väckande av åtal till regeringen, om det finns anledning till det.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1467

Departement
Justitiedepartementet L5
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1467
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994, då brevet (1972:818) till Riksåklagaren om väckande av åtal i vissa fall skall upphöra att gälla.

Förordning (1996:98) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för Riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:98
Rubrik
Förordning (1996:98) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för Riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Förordning (2001:1280) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för Riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2002-02-01
SFS-nummer
2001:1280
Rubrik
Förordning (2001:1280) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för Riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Förordning (2002:764) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för Riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2002-11-15
SFS-nummer
2002:764
Rubrik
Förordning (2002:764) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för Riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Förordning (2006:1319) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för Riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1319
Rubrik
Förordning (2006:1319) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för Riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Förordning (2009:1284) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1284
Rubrik
Förordning (2009:1284) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation