lagen.nu

Lag (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1360
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt förhindra skatteflykt och skattebrott som Sverige och Venezuela undertecknade den 8 september 1993 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1360).
Bilagan finns inte med här.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1397

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1993/94:72, bet. 1993/94:SkU7, rskr.1993/94:50
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1993:1397

1998:1721

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Förordning (1998:1721) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela
Omfattning
ikrafttr. av 1993:1397
SFS-nummer
1998:1721

Lag (2011:1360) om ändring i lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
upph. 3 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1360
Rubrik
Lag (2011:1360) om ändring i lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation